Noen referanser

 
2015 - 2016    Rådgiver og prosjektleder service og utleiesystem for Brubakken

2015 - 2016   
Rådgiver og prosjektleder service og utleiesystem for Brubakken

2014 - 2015  Rådgiver og prosjektleder innen strategi og effektivisering for Løvenskiold Handel

2014 - 2015
Rådgiver og prosjektleder innen strategi og effektivisering for Løvenskiold Handel

2013 Rådgiver og prosjektleder for Norrek Dypfrys. Prosessgjennomgang, og leverandørvalg

2013
Rådgiver og prosjektleder for Norrek Dypfrys. Prosessgjennomgang, og leverandørvalg

 
 
2012 – 2013 Rådgiver og prosjektleder for Competentia. Prosessgjennomgang, og leverandørvalg

2012 – 2013
Rådgiver og prosjektleder for Competentia. Prosessgjennomgang, og leverandørvalg

2012 – 2013 Løsningsrådgiver og testleder ved ARKs multikanalprosjekt og Ark.no

2012 – 2013
Løsningsrådgiver og testleder ved ARKs multikanalprosjekt og Ark.no

 
 
 

Om eMind

 

Jan Gusland
Daglig leder og rådgiver
e-post: jg@emind.no
Mobil: 90 08 90 37
LinkedIn

Har siden 2007 vært rådgiver og prosjektleder i flere ERP/systemløsningsprosjekter, blant annet for Løvenskiold Handel, Brubakken, ARK, Flust, Notabene og Komplett.

Eksempler på forretningssystemer jeg har jobbet med: 
SAP, Microsoft AX og Infor M3.

I perioden 1999 til 2007 var han en del av ledergruppen i Komplett med forskjellige ansvarsområder, blant annet logistikk, utvikling, ERP implementering og implementering av finansieringsløsning.

 

hvordan jeg jobber

 

forretningssystem

Med forretningssystemer mener vi alle IT systemer som brukes av en bedrift til logistikk, salg, innkjøp, produksjon, regnskap, grunndatahåndtering, personalstyring osv. 

 

Valg av system

Når prosessgjennomgang er unnagjort, en prosessbeskrivelse foreligger og en strategi er lagt kan man gå ut i markedet for å velge nye systemer og leverandør.

Prosessgjennomgang

Anskaffelse av forretningssystemer er ofte svært krevende, og mange har opplevd at prosjektet har både tatt lengre tid og kostet mer enn planlagt, i tillegg til at nytteeffektene ikke ble som forventet.

 

Prosjektgjennomføring

Når system er valgt og kontrakter er skrevet begynner hovedprosjektet. Hvilke roller, ansvar og suksessfaktorer bør være på plass for å gjennomføre et vellykket prosjekt?